RSS

Powierzchnia wyłączona obwód nr 5/SU i opłata składki

30.11.2018

Wszyscy  koledzy WKŁ Nr 161 “GRANICA”

 

PILNY Komunikat

1.     Z dniem 30.11.2018r Starosta Gołdapski pismem nr BIOŚ. 6150.16.2018 wyłączył z dzierżawy dla naszego koła w obwodzie leśnym nr 5:   powierzchnię13,76ha na działce ewidencyjnej nr 209/43 w obrębie m. Bałupiany- na gruntach Pani Anny Marii Waraksa w związku ze złożeniem przez nią nią stosownego oświadczenia w starostwie.

 

Z UWAGI NA POWYŻSZE OBOWIĄZUJE KATEGORYCZNY ZAKAZ POLOWANIA NA TEJ DZIAŁCEPOD GROŹBĄ ODPOWIEDZIALNŚCI KARNEJ.

 

2.     Koledzy, którzy nie opłacili jeszcze składek na 2019r. : normalna: 363zł, ulgowa 203zł oraz nie zostawili legitymacji do przedłużenia proszeni sa o pilne dokonanie formalności do 10 grudnia 2018r w związku z potrzebą dokonania rocznego rozliczenia finansowego. Nadto zgodnie ze statutem, brak ważnej legitymacji wyklucza możliwość otrzymania odstrzału i polowania.

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                   Zarzą Zarząd Koła.

 

Wersja do druku
« inne aktualności