RSS

                                      PLAN ZAGOSPODAROWANIA OBWODU Nr 5 /SU

NA ROK 2020/2021

 

Lp.

 

Prace do wykonania.

 

Wykonawcy

Liczba godzin

Termin wykonania

 

Uwagi

1.

Prace związane z zagospodarowaniem poletek w m. Rogale.

Kol.Białek Wojciech

32

 

do 10.04.2020r.

W ramach współpracy

 

2.

Siew zboża oraz zbieranie topinamburu na poletku w m. Rogale. Zbiórka na poletku w m. Rogale godz. 8.00.

Kol.Zajączkowski Marek

Kol.Nierwiński Andrzej       Kol.Grudziński Lech        Kol.Faliński Tadeusz           Kol.Malinowski Andrzej

Kol.Pastuszka Stanisław     kand.Wójcik    Tomasz

10

6

6

6

6

6

6

 

21.04.2020r.

Zboże 250 kg sprzęt własny paliwo na rachunek koła

3.

Uprawa talerzówką poletka w

m. Barkowo.

Kol.Gołubowicz Sławomir

12

10.04.2020r.

sprzęt własny paliwo na rachunek koła

4.

 

 

Budowa  ambony w

m.Jagoczany

Kol. Grudziński Marek

96

30.07.2020r.

Z  przeznaczeniem do organizacji nęciska

5.

 

Budowa ambony w

m. Grygieliszki.

Kol.Zajączkowski Marek

 

96

 

30.07.2020r.

 

Z  przeznaczeniem do organizacji nęciska

6.

Orka poletka z topinamburem i pod siew zboża w m. Barkowo.

Kol.Gołubowicz Sławomir

20

01.04.2020r.

sprzęt własny paliwo na rachunek koła

7.

Wyłożenie soli oraz wkopanie powywracanych i pochylanych lizawek na terenie obwodu nr. 5 i wykonanie opisu stanu technicznego lizawek

Kol.Jakubowski Zygmunt     Kol.Anuszkiewicz Łukasz

16

16

30.05.2020r.

Sól 80 kg Sól pobrać od gosp. obw. Opis stanu technicznego lizawek i paśników zdać do gosp. obw. do 20.05 2020r

8.

Wykonanie przeglądu oraz bieżących napraw zwyżek w m.Barkowo. Zwyżki nie nadające się do naprawy rozebrać i powiadomić o tym gosp. obw.

Kol.Gołębicki Robert

10

30.05.2020r.

 

9.

 

Myśliwi przydzieleni do pracy przy grodzeniu upraw i zbieraniu ogrodzeń. W razie niewypracowania godzin przy grodzeniu gosp. obwodu. zleci prace zastępcze.

Kol.Wojtyna Dariusz                 Kol.Malinowski Andrzej            Kol.Nierwiński Andrzej

Kol.Pietrewicz Zbigniew

Kol.Jochaniewicz Piotr

Kand.Wójcik Tomasz

26

26

26

8

8

8

W razie wystąpienia potrzeby

 

10.

Wyłożenie siana do paśników oraz uzupełnianie ich w trakcie trwania sezonu dokarmiania na terenie obw.nr 5

Kol.Faliński Tadeusz

20

 

30.11.2020r.

Siano pobrać od gosp.obwodu

11.

Prace  zlecone przez gosp. obwodu.

Kol.Pietrewicz Zbigniew          Kol.Świętoń Krzysztof

16

8

Na sygnał gosp. obwodu

 

12.

Wykonanie bieżących remontów ambon przy których są umiejscowione nęciska oraz obowiązkowe ponumerowanie tych ambon . Każdy myśliwy obowiązany jest zgłosić się do gosp. obwodu. W celu nadania numeru ambony.

Myśliwi wykonują remonty społecznie na rzecz koła. Myśliwi, którzy nie wykonają remontów w wyznaczonym terminie mogą utracić prawo do urządzania tam nęcisk.

 

 

 

 

 

15.05.2020r.

Bez zaliczania godzin

13.

Budowa ambony kandydackiej w m.Mażucie.

Kand. Wójcik Tomasz

96

30.05.2020r.

Ogólnie dostępna

14.

Bronowanie  poletka po siewie zboża w m. Barkowo.

Kol.Malinowski Tomasz

 

12

Na sygnał gosp. obw.

 

 

 

 

 

15.

Wykonanie przeglądu lizawek oraz wyłożenie w nich soli w m.Niedzwica ,Łobody i Bałupiany  oraz uzupełnianie w nich soli w trakcie trwania roku gospodarczego.

Kol.Szocik Karol

6

 

15.05.2020r.

Sól 20kg

 

16.

Siew zboża  na poletku w m. Barkowo.

Kol.Zajączkowski Marek

8

 

 

21.04.2020r.

 

 

Zboże150kg

sprzęt własny paliwo na rachunek koła

 

 

17.

Przygotowanie żerdzi do budowy urządzeń łowieckich.

Kol.Sokół Sławomir          Kol.Jochaniewicz Piotr        Kand.Wójcik Tomasz            Kol.Świętoń Krzysztof

32

10           8

8

03.04.2020r.

 

 

18.

Wpłata za nieprzepracowane godziny.

Kol.Słoma Jarosław

 

 

 

19.

Wykonanie remontu 6 szt. Zużytych lizawek  na terenie obwodu. Nr.5. Lizawki do remontu wskaże gosp. obwodu.

Kol.Szocik Karol

Kol.Pietrewicz Zbigniew

Kol.Jochaniewicz Piotr

 

8

8

8

30.05.2020r.

 

 

 

 

20.

Akcja zbierania wnyków na terenie obwodu Nr 5 . Zbiórka godz.8 przy byłej szkole w m. Łobody.  Daty akcji będą  podane na wykazie polowań zbiorowych na drapieżniki

Kol.Szocik Karol

Kol.Pietrewicz  Zbigniew

Kol.Zajączkowski Marek

Kol.Sokół Sławomir

Kol.Malinowski Edward

Kol.Malinowski Tomasz

Kol.Faliński Tadeusz

Kol.Grudziński Marek     Kol.Grudziński Lech

 

 

 

 

Obecność na jednej z akcji obowiązkowa.

 

21.

Akcja zbierania wnyków na terenie obwodu Nr 5..

Kol.Zajączkowski Marek

Kol.Pietrewicz Zbigniew

Kol.Słoma Jarosław

Kol.Gołębicki Robert

Kol.Gołubowicz Sławomir

Kol.Wojtyna Dariusz   Kol.Anuszkiewicz Łukasz

 

 

Obecność na jednej  akcji obowiązkowa Zbiórka godz.8 przy zlewni w m. Jagoczany.

 

22.

Akcja zbierania wnyków na terenie obwodu Nr.5  .

Kol.Zajączkowski Marek

Kol.Niewiński Andrzej

Kol.Malinowski Andrzej

Kol.Malinowski Michał

Kol.Rogala Dariusz

Kol.Jakubowski Zygmunt

Kol.Kuglarz Jan           Kol.Jochaniewicz Piotr

 

 

Obecność na jednej  akcji obowiązkowa. Zbiórka godz.8 przy żwirowni w m. Bałupiany

23.

Wykonananie przeglądu ambony w m. Barkowo i Kośmidry oraz wykonanie bieżących   napraw.

Kol.Pastuszka Stanisław

8

do 30.05.2020r.

 

 

 

24.

Skoszenie trawy na poletku w lesie Kumiecie.

Kol.Hołdyński Krzysztof

16

do 30.07.2020r.

 

25.

Praca w komisji rewizyjnej.

Kol.Grudziński Lech

32

 

 

26.

Jesienne wkopywanie powychylanych lizawek i wyłożenie w nich soli oraz przeprowadzenie inwentaryzacji  lizawek  i paśników z opisem stanu technicznego.Opis stanu technicznego lizawek  i paśników zdać do gosp. obw. do15.12.2020r

Kol.Jakubowski Zygmunt    Kol.Anuszkiewicz Łukasz

13

13

 

do 15.12.2020r.

Sól 80 kg

Sól pobrać od gosp. obw.

27.

Przegląd oraz wykonanie bieżących napraw ambony w m. Mażucie

Kol.Faliński Tadeusz

6

do 10.06.2020r.

 

 

28.

Poobcinanie  oraz uprzątnięcie wystających gałęzi przy poletkach w m. Rogale oraz uprzątnięcie gałęzi z buchtowisk.

Kol.Wojtyna Dariusz

6

do 10.06.2020r.

 

29.

Praca w komisji szacowania szkód.

Kol. Malinowski Michał

32

 

 

30.

Budowa przenośnej zwyżki w m. Barkowo.Miejsce ustawienia uzgodnić z gosp.obwodu

Kol.Szocik Karol

8

30.05.2020r.

 

31.

 

Prace remontowo-konserwatorskie przy wiacie myśliwskiej w m. Łobody

Kol.Grudziński Marek

12

15.07.2020r.

 

32.

Przegląd oraz wykonanie niezbędnych napraw ambon przy poletkach w m.Rogale

Kol.Pastuszka Stanisław

 

4

 

15.05.2020r.

 

33.

Przygotowanie potraw na ognisko hubertowskie.

Kol.Gołębicki Robert

16

03.11.2020r.

 

34.

Uprawa poletka z topinamburem  w lesie Kumiecie.

Kol.Hołdyński Krzysztof

16

30.04.2020r.

 

35.

Przygotowanie kołków do zabezpieczania upraw przed dzikami.

 

Kol.Malinowski Tomasz      Kand.Wójcik Tomasz

20

do

10.04.2020r.

 

36.

 

Praca przy zimowym dokarmianiu zwierzyny.

Kol.Zajączkowski Marek

40

Na sygnał gosp. obw

 

37.

Prace związane z wykładaniem sianokiszonki.

Kol.Grudziński Marek

Kand.Wójcik  Tomasz           Kol.Pastuszka Stanisław

10

10

10

do 28.02.2020r.

 

38.

Praca przy uprawie poletka w m. Barkowo. [ Zbieranie kamieni .]

Kand.Wójcik Tomasz             Kol.Gołębicki Robert

6

6

01.05.2020r.

 

39.

Dwukrotne koszenie trawy oraz sprzątnięcie terenu wokół wiaty myśliwskiej w m. Barkowo.

Kol.Jochaniewcz Piotr

6

 

15.08.2020r.

Pierwsze do 25.06. 2020r. drugie do         15 .08.2020.r

40.

Wykonanie przeglądu oraz bieżących napraw  paśników  w obwodzie.

Kol.Pastuszka Stanisław

10

30.05.2020r.

 

41.

Wyjęcie starego siana z paśników oraz sprzątnięcie terenu wokół paśników.

Kol.Jakubowski Zygmunt     Kol.Anuszkiewicz Łukasz

3

3

 

do 30.04.2020r.

 

42.

Budowa przenośnej zwyżki  w

m. Mażucie

Kol.Świętoń Krzysztof

8

01.05.2020r.

 

43.

Prace związane z utrzymaniem porządku przy wiacie myśliwskiej w m. Łobody

Kol.Rogala Dariusz

32

od 01.04.2020r do

30.03.2021r

 

44.

Zwolniony  ukończenie  65-tego roku życia.Uchwała Wolnego Zgromadzenia

Kol.Malinowski Edward    Kol.Kuglarz Jan

 

 

 

45.

Budowa ambony w

m. Jagoczany.

Kol.Świętoń Krzysztof

96

15.07.2020r.

Z  przeznaczeniem do organizacji nęciska

46.

Wykonanie przeglądu oraz dokonać bieżących napraw magazynów w

m. Pietraszki i Barkowo.

Kol.Grudziński Marek

10

30.07.2020r.

 

47.

Przegląd oraz wykonanie napraw zwyżek w m.Bałupiany Niedzwica,Łobody.

Kol.Szocik Karol

10

15.05.2020r.

 

48.

Remont ambony w

m. Juchnajcie.[Wzmocnić konstrukcje nośną]

Kol.Świętoń Krzysztof

8

15.05.2020r.

 

Po wykonaniu prac proszę powiadomić gospodarza obwodu w celu sprawdzenia wykonania tych prac, oraz podpisania protokołu czynności gospodarczych. Prawidłowo wypełnione protokoły należy zdać do gospodarza obwodu w terminie do 7 dni od daty wykonania nakazanych prac. Ustawienie urządzeń łowieckich uzgodnić z łowczym oraz gospodarzem obwodu. Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4 każdy myśliwy zobowiązany jest przepracować 32 godz. na rzecz koła w danym roku gospodarczym.

Zgodnie  z uchwałą WZ nr 5, myśliwy, który  nie będzie mógł odpracować 32 godzin na rzecz koła  zobowiązany jest złożyć oświadczenie najpóźniej do końca lutego  i wypłacić 480 PLN aby ubiegać się o wydanie odstrzału indywidualnego. W przypadku nie złożenia  oświadczenia w nakazanym  terminie zgodnie z uchwalą WZ  nr 5  oraz nie wykonania  prac, myśliwy będzie obciążony kwotą 960 zł. Za organizację i realizację prac zbiorowych odpowiedzialny jest gospodarz obwodu. W przypadku nie wykonania bieżącego remontu ambony, przy której jest usytuowane nęcisko tj. do 15. 05. 2020r  oraz nie zdania protokołu czynności gospodarczych dla gospodarza obwodu,

ZE WZGLĘDU NA EPIDEMIĘ KORONAWIRUSA PRACE MOGĄ BYĆ PRZESUNIĘTE W CZASIE ORAZ MOŻE ULEC ZMIANIE ILOŚĆ MYŚLIWYCH PRZY PRACACH. O ZMIANACH POINFORMUJE GOSPODARZ OBWOdu

GOSPODARZ OBWODU Nr. 5                                PODŁOWCZY

                  Kol. Zajączkowski Marek                                 Kol. Napierski Wojciech                                          tel.668412934                                              tel.608429230             

 

 

 

PLAN ZAGOSPODAROWANIA OBWODU NR 28/SU

NA ROK 2020/2021

 

Lp.

Czynności do wykonania

Wykonawcy

Liczba godzin

Termin wykonania

Uwagi

1.

Prace na poletkach z topinamburem, zbieranie kamieni, usuwanie gałęzi. Przygotowanie poletek pod zasiew mieszanki zbożowej w m. Sumowo

Kol. Misiukanis A.

Kol. Sieczkowski A.

Kol. Musiał B.

Kol. Pietranis K.

Kol. Babski W.

Kol. Waraksa D.

Kol. Bukowski R.

Kand. Przechodzki M.

16

16

8

8

8

8

8

8

 

Do 30.04.2020r.

(w zależności od pogody)

Sprzęt zabezpieczy

kol. Misiukanis A kol.Sieczkowski A

Zboże pod zasiew z koła(500kg)+koniczyna

Paliwo ma rachunek koła

2.

Siew mieszanki zbożowej oraz bronowanie na poletku w m. Sumowo

Kol. Sieczkowski A.

Kol. Misiukanis A.

Kol. Pietranis K.

Kol. Mikołajczyk D.

Kol. Jodziewicz M.

 

16

8

8

8

8

 

 

Do

30.04.2020r.

(w zależności od pogody)

Sprzęt zabezpieczy

kol. Sieczkowski A.

Zboże zakupione przez koło.

Paliwo ma rachunek koła

3.

Usunięcie powalonych drzew, gałęzi, zbieranie kamieni na poletkach uprawowych traw.

Kol. Misiukanis A.

Kol. Sieczkowski A.

Kol. Jodziewicz M.

10

10

10

Do

31.05.2020r

Sprzęt zabezpieczy

Kol. Misiukanis A. kol.Sieczkowski A.

4.

Wykonanie remontów oraz ustawienie powywracanych lizawek w całym obwodzie

Kol. Michałowski A.

Kol. Lejmel J.

Kol. Musiał B.

Kol. Mikołajczyk D.

14

14

16

16

Do

30.04. 2020r

 

5.

Przegląd i wykonanie remontu ambono-zwyżek oraz ambon w całym obwodzie przez cały sezon oraz rozebranie nie nadających się do użytku. Ilość zostanie wskazana przez gospodarza obwodu

 

Kol. Dziobkowski M.

Kol. Małachwiej D.

Kol. Babski W.

Kol. Bukowski R.

Kol. Gasik A.

32

24

18

18

20

Do

31.04. 2020r

Materiały koła.

6.

Wycinka i przywóz żerdzi i złożenie przy magazynku w m. Sumowo.

Kol. Wojda B.

Kol. Bondzio A.

Kol. Waraksa D.

Kol. Kucman R.

Kand. Wójcik B.

Kand. Taraszkiewicz A.

Kan. Przechodzki M.

8

8

8

24

8

8

8

Do

31.05 2020r

Transport we własnym zakresie.

50 szt.

7.

Korowanie żerdzi przy magazynku w m. Sumowo.

Kol. Wojda B.

Kol. Bukowski R.

Kol. Gasik A.

Kol. Kucman R.

Kand. Wójcik B.

Kand. Taraszkiewicz A.

Kand. Przechodzki M.

 

10

6

12

8

10

10

10

Do

31.05.2020r

Żerdzie zakupione przez koło.

8.

Wykonanie nowej ambony kandydackiej w miejscowości Rogajny

Kan. Taraszkiewicz A.

 

Do

31.05.2020r

Ogólnie dostępnej

9.

Wykonanie nowej ambony kandydackiej w miejscowości Bludzie

Kand. Przechodzki M.

 

Do 31.05.02020r

Ogólnie dostępnej

10.

Wykonanie nowej ambony kandydackiej w miejscowości Rogajny

Kand. Wójcik B.

 

Do 31.05.2020r.

Ogólnie dostępnej

11.

Wykonanie ambono-zwyżki 5 sztuk oraz ustawienie w miejscach szkód łowieckich

Kol. Bondzio A.

Kol. Pietranis K.

Kol. Babski W.

Kol. Waraksa D.

24

16

6

6

Do

31.05. 2020r

Miejsce ustawienia wskaże gospodarz.

12.

Przewóz ambono-zwyżek na szkody w obwodzie. Miejsce wskaże gospodarz

Kol. Jodziewicz M.

Kol. Misiukanis A.

Kol. Musiał B.

Kol. Michałowski A.

 

14

4

8

8

Do

31.05. 2020r

Transport własny

13.

Uzupełnianie soli w lizawkach przez cały rok gospodarczy

Kol. Michałowski A.

Kol. Lejmel J.

10

18

Od 01.04.2020r

Do 31.03.2021r

Sól zakupiona przez koło. Transport własny.

14.

Wykaszanie trawy przez cały sezon wokół daszku oraz dbanie o porządek przy daszku przez cały rok w

m. Sumowo

Kol. Małachwiej D.

8

-

Sprzęt we własnym zakresie

15.

Grodzenie upraw kukurydzy w całym obwodzie

Wszyscy myśliwi godziny dodatkowe

Oraz kandydaci. Obecność obowiązkowa.

 

Do

30.06.2020r

Rolników wskaże gospodarz. Izolatory i drut zakupione przez koło  - po ustaleniu potrzeb.

16.

Remonty ambon przy których są zgłoszone nęciska oraz uzupełnienie numerowania zgodne z wykazem. Protokoły z wykonania prac zdać gospodarzowi obwodu.

Myśliwi wykonują remonty na rzecz koła z własnych materiałów. Kol. Którzy nie wykonują prac mogą nie uzyskać prawa do odstrzału oraz prawa do urządzenia nęcisk.

 

Do

31.05. 2020r

Godziny z tych prac nie są naliczane. Dany termin będzie bezwzględnie przestrzegany.

17.

Zimowe dokarmianie. Wykładanie sianokiszonki w miejscach wyznaczonych przez gospodarza obwodu.

Gospodarz plus wyznaczeni myśliwi

 

 

Po podjęciu decyzji przez Zarząd Koła

18.

Akcja zbierania wnyków. Zbiórka przy daszku w m-ci Sumowo

Myśliwi oraz kandydaci z obwodu nr 28

 

Na 5 dni przed powiadomić myśliwych o akcji

Obecność obowiązkowa. Odpowiedzialny gospodarz.

19.

Akcja zbierania wnyków. Zbiórka przy Kościele w Dubeninkach.

Myśliwi oraz kandydaci z obwodu nr 28

 

Na 5 dni przed powiadomić myśliwych o akcji

Obecność obowiązkowa. Odpowiedzialny gospodarz.

20.

Współpraca ze szkołami w zakresie dokarmiania zwierzyny.

Kol. Faliński  T.

Kol. Misiukanis A.

 

Na bieżąco

 

21.

Praca w zarządzie koła

Kol. Kuśtowski A.

Kol. Kiszkorno J.

Kol. Malinowski T.

32

32

32

 

 

22.

Pełnomocnik ds. gruntów

Kol. Wasilewski Z.

32

 

 

23.

Wiek powyżej 65

Kol. Pietranis T.

32

 

 

 

 

Po wykonaniu prac proszę powiadomić gospodarza obwodu w celu sprawdzenia wykonania tych prac, oraz podpisania protokołu czynności gospodarczych. Prawidłowo wypełnione protokoły należy zdać do gospodarza obwodu w terminie do 7 dni od daty wykonania nakazanych prac. Ustawienie urządzeń łowieckich uzgodnić z łowczym oraz gospodarzem obwodu. Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4 każdy myśliwy zobowiązany jest przepracować 32 godz. na rzecz koła w danym roku gospodarczym.

Zgodnie  z uchwałą WZ nr 5, myśliwy, który  nie będzie mógł odpracować 32 godzin na rzecz koła  zobowiązany jest złożyć oświadczenie najpóźniej do końca lutego  i wypłacić 480 PLN aby ubiegać się o wydanie odstrzału indywidualnego. W przypadku nie złożenia  oświadczenia w nakazanym  terminie zgodnie z uchwalą WZ  nr 5  oraz nie wykonania  prac, myśliwy będzie obciążony kwotą 960 zł. Za organizację i realizację prac zbiorowych odpowiedzialny jest gospodarz obwodu. W przypadku nie wykonania bieżącego remontu ambony, przy której jest usytuowane nęcisko tj. do 15. 05. 2020r  oraz nie zdania protokołu czynności gospodarczych dla gospodarza obwodu, Zarząd  będzie stosował sankcje statutowe  dla kolegów myśliwych, którzy  nie wywiążą się z nałożonych obowiązków dotyczących przestrzegania określonych  terminów wykonania prac na rzecz koła, zawartych w zatwierdzonych planach zagospodarowania poszczególnych obwodów łowieckich. Wyszczególnione prace mogą ulec zmianie na wniosek gospodarza obwodu i podłowczego.

 

 

ZE WZGLĘDU NA EPIDEMIĘ KORONAWIRUSA PRACE MOGĄ BYĆ PRZESUNIĘTE W CZASIE ORAZ MOŻE ULEC ZMIANIE ILOŚĆ MYŚLIWYCH PRZY PRACACH. O ZMIANACH POINFORMUJE GOSPODARZ OBWODU.

 

Gospodarz obwodu nr 28/SU                                               Podłowczy

 

          Kol. Andrzej Misiukanis                                               Kol.Napierski Wojciech

            ( tel.661631568)                                                          (tel.608429230)

 

 

                                                       PLAN ZAGOSPODAROWANIA OBWODU NR 29 / SU

 ROK 2020/2021 

 

 

Lp

Rodzaj prac do wykonywania

Wykonawcy

Termin wykonania

od-do

Ilość  godz

Uwagi

 

 

1

Orka całego poletka w m. Botkuny

Kol. Owczarek Andrzej

do 15.04.2020r

32

Sprzęt własny- paliwo na

rachunek koła

 

2

Wysiew mieszanki zbożowej  połowa pola od strony rzeki  „stacja Botkuny”

 

Kol  Kwiatkowski Łukasz

Kol. Kwiatkowski Stanisław

15.04.2020r.

30.06.2020r

32

32

Sprzęt własny-paliwo na

rachunek koła

mieszanki 400 kg

 

3

Uprawa  poletek  z  topinamburem

( przy mag. drewnianym oraz żwirowni)

Kol. Gołubowicz Marcin

 

25.04.2020r.

 

32

 

Sprzęt własny- paliwo na

rachunek koła

 

4

Wysiew rzepaku na poletku w m. Botkuny połowa od strony drogi

Kol. Świtaj Wiesław

od

25.06.2020r

32

Sprzęt własny paliwo na

rachunek koła  rzepak

zakupiony z koła

 

5

Koszenie oraz zbiór trawy na poletku  przy miocie  Dąbrowskiego (uzależnione od  możliwości  użycia sprzętu)

Kol. Świtaj Krzysztof

do 30.06.2020r

 

32

 

Sprzęt własny paliwo na

rachunek koła

 

6

Pozyskanie oraz transport drobnego kamienia po pół wywrotki przed chłodniami oraz wiatą myśliwską m. Botkuny

 

Kol. Pawlukanis  Paweł

 

 

do

30 04 2020r

32

Sprzęt własny w ramach

godzin

 

7

Wkopanie  i wymiana przewróconych i powychylanych lizawek oraz wyłożenie soli na terenie obwodu  29/SU.

Kol. Romanowski

Sławomir

 

od

01.04.2020r

do

30. 03.2021r

24

sól 250 kg

pobrać  od  gospodarza

obwodu

 

8

Odbiór mieszankizbożowejz m  Jagoczany [ transport 400 kg ] na poletko w Botkuny

Kol. Kiewel Józef

do 15.042020r

6

Szczegóły uzgodnić z

kol. Kwiatkowski Stanisław

 

9

Pozyskanie żerdzi  w ilości 50 sztuk  na bieżące naprawy i remonty ambon i zwyżek w obwodzie po pozyskaniu  i ułożenie ich m. Kolki

 

Kandydaci  z  obwodów

Kol. Izbicki Łukasz

 

30 04 2020r

 

 

3

Organizuje

Kol. Kuśtowski  Andrzej

dla obwodu 5 oraz 28 i 29

 

10

Korowanie  żerdzi i ułożenie na poboczu   w m. Kolki

/korowanie urządzeniem do korowania zakupionym przez koło/

Kol .Izbicki Łukasz

Kol. Kiewel Józef

Kand.Taraszkiewicz

Jarosław

 

30.04.2020r

5

5

5

W miejscu

składowania

po korowaniu

uporządkować  teren

 

11

Przegląd i naprawa ambon ogólnie dostępnych oraz zwyżek w obwodzie /zwyżki nienadające się do użytku po uzgodnieniu z gospodarzem obwodu  rozebrać/

Kol. Dąbrowski  Grzegorz

Kol. Kamiński Tomasz

Kol. Kiewel Józef

do

30.05.2020r

32

32

16

Materiały do naprawy zabezpieczy gospodarz obwodu

 

12

Wysiew nawozów na poletku

m. Botkuny   mieszanka oraz rzepak

Kol. Zyskowski Waldemar

Kol. Domański Zbigniew

 

25.07.2020r

 

 

3

3

 

Zakupić 200kg

nawozu dokładny

termin ustalić z gosp.

obwodu

 

13

Wyrównanie oraz rozplantowanie żwiru z drobnymi kamieniami pod wiatą myśliwską m.Botkuny

Kol. Zyskowski Waldemar

Kol. Domański Zbigniew

 

do

30 04 2020r

 

5

5

 

Żwir dostarczy kol. Pawlukanis Paweł

 

14

Wyrównanie oraz rozplantowanie żwiru z drobnymi kamieniami przy chłodniach m.Kolki

Kol  Lęgas  Grzegorz

Kol. Kiewel Józef

 

do

30 04 2020r

 

 5+3

  5

 

 

Żwir dostarczy kol. Pawlukanis Paweł

Kol. Lęgas pomoc przy grodzeniu terenu  wokół chłodni /3 godz/

 

15

Grodzenie upraw rolników zabezpieczających  przed szkodami

Kol  Lęgas  Grzegorz

Kol . Izbicki Łukasz

Kol. Zyskowski Waldemar

Kol. Domański Zbigniew

Kand.Taraszkiewicz

Jarosław

Na sygnał gospodarza      obwodu

24

24

24

24

 

W przypadku  braku  prac z grodzeniem gosp. obwodu

przydzieli inne prace.

 

16

Dokarmianie sianem  i sianokiszonką zakupionym przez koło w obwodzie

nr 29 w pięciu miejscach

Wszyscy myśliwi oraz kandydaci przydzielenia do obwód nr 29/SU

Na sygnał gospodarza obwodu po decyzji Zarządu Koła

 

Miejsce; poletka z

topinamburem

las p. Jejera

miocie p. Dąbrowskiego

przy mag-paśniku

 

17

Wykonanie z materiału własnego 2 szt lizawek i ustawienie w m Botkuny przy poletku oraz Kolki

Kol. Napierski Wojciech

Do 30.04.2020r

16

 

 

18

Budowa ambony ogólnie dostępnej w miejscu wskazanym przez gospodarza obwodu

ambon nr 38

Kand. Taraszkiewicz

Jarosław

 

do

15 05 2019r

96

 

 

19

Płoszenie- wyganianie dzików z upraw  kukurydzy  w m. Kociołek ,Pluszkiejmy, Ostrowo

Wszyscy myśliwi oraz kandydaci przydzielenia do obwód nr 29/SU

Zależnie od decyzji gospodarzy upraw

 

Gosp. obwodu

poinformuje z 3

dniowym

wyprzedzeniem

 

20

Remonty ambon i zwyżek przy których występują nęciska. Każdy myśliwy posiadający  nęcisko obowiązany jest do 15.05.2020r. zdać protokoły z przeglądu technicznego  urządzeń

 

Wszyscy myśliwi którzy posiadają nęciska w  obwodzie nr 29/SU

 do

 15.05.2020r.

 

Bez zaliczenia godzin

 

21

Komisja szacowania szkód łowieckich

Kol. Kwiatkowski

Stanisław

 

32

 

 

22

Praca w komisji rewizyjnej

Kol. Sztuczka Tadeusz

Kol. Sadowski Zdzisław

 

32

32

 

 

23

Praca w Zarządzie Koła

Kol. Jan Fiszer

Kol. Napierski Wojciech

 

32

16

 

 

24

Wpłata do kasy koła po złożeniu oświadczenia

Kol. Porębny  Bogumił

Kol. Mentel Andrzej

 

32

32

 

 

25

Zwolnieni z prac gospodarczych  Uchwałą Walnego Zgromadzenia

Kol. Mackiewicz Jerzy

Kol. Bondzio Ryszard

Kol. Piwnicki Paweł

   

 

Ukończenie  65 –tego

roku  życia

 

26

Akcja zbierania wnyków w obwodzie 29. Zbiórka myśliwych przy wiadukcie w m. Botkuny

Wszyscy myśliwi oraz kandydaci przydzielenia na obwód nr 29/SU

Na sygnał gospodarza obwodu,

 

Transport własny,

powiadomienie w/w

kolegów z 3 dniowym wyprzedzeniem

 

27

Akcja zbierania wnyków w obwodzie 29. Zbiórka myśliwych przy wiadukcie w m. Botkuny

Wszyscy myśliwi oraz kandydaci przydzielenia na obwód nr 29/SU

Na sygnał gospodarza obwodu,

 

Transport własny,

powiadomienie w/w

kolegów z 3 dniowym wyprzedzeniem

 

 

   Po wykonaniu prac proszę powiadomić gospodarza obwodu w celu sprawdzenia wykonania tych prac, oraz podpisania protokołu czynności gospodarczych. Prawidłowo wypełnione protokoły należy zdać do gospodarza obwodu w terminie do 7 dni od daty wykonania nakazanych prac. Ustawienie urządzeń łowieckich uzgodnić z łowczym oraz gospodarzem obwodu. Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 4 każdy myśliwy zobowiązany jest przepracować 32 godz. na rzecz koła w danym roku gospodarczym.

Zgodnie  z uchwałą WZ nr 5, myśliwy, który  nie będzie mógł odpracować 32 godzin na rzecz koła  zobowiązany jest złożyć oświadczenie najpóźniej do końca lutego  i wypłacić 480 PLN aby ubiegać się o wydanie odstrzału indywidualnego. W przypadku nie złożenia  oświadczenia w nakazanym  terminie zgodnie z uchwalą WZ  nr 5  oraz nie wykonania  prac, myśliwy będzie obciążony kwotą 960 zł. Za organizację i realizację prac zbiorowych odpowiedzialny jest gospodarz obwodu. W przypadku nie wykonania bieżącego remontu ambony, przy której jest usytuowane nęcisko tj. do 15. 05. 2020r  oraz nie zdania protokołu czynności gospodarczych dla gospodarza obwodu, Zarząd  będzie stosował sankcje statutowe  dla kolegów myśliwych, którzy  nie wywiążą się z nałożonych obowiązków dotyczących przestrzegania określonych  terminów wykonania prac na rzecz koła, zawartych w zatwierdzonych planach zagospodarowania poszczególnych obwodów łowieckich.

 

ZE WZGLĘDU NA EPIDEMIĘ KORONAWIRUSA PRACE MOGĄ BYĆ PRZESUNIĘTE W CZASIE ORAZ MOŻE ULEC ZMIANIE ILOŚĆ MYŚLIWYCH PRZY PRACACH. O ZMIANACH POINFORMUJE GOSPODARZ OBWODU.

 

 

GOSPODARZ OBWODU  29/SU                                                     PODŁOWCZY  

 

         Kol. Świtaj  Wiesław                                                        Kol. Napierski Wojciech

          tel.  607237053                                                                      tel.608429230

 

Wersja do druku