RSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f0D0zquO9NQ

- A -

   ambona - stanowisko strzeleckie nad ziemią, zbudowane na słupach, czasem na drzewie

 • anons - oszczek - głos psa oznajmiający znalezienie zwierzyny
 • awantaż - kątowe odchylenie kolby względem poziomej osi lufy
 •  
 • B
 • babrzysko - miejsce kąpieli dzików i jeleni
 • badylarz - samiec łosia, o porożu w formie odnóg a nie łopat (zobacz: łopatacz)
 • badyle - kończyny jelenia, łosia
 • bałuchy - oczy zająca (trzeszcze)
 • barłóg - legowisko dzików, niedźwiedzi
 • basior - dorosły samiec wilka
 • basista - jeleń byk wyróżniający się grubym głosem na rykowisku
 • biegi - nogi dzika
 • bekowisko - okres, miejsce godów u danieli
 • biała stopa - teren polowania całkowicie pokryty śniegiem
 • bielenie - zdejmowanie skóry z upolowanego zwierzęcia
 • blaski - oczy zająca (trzeszcze)
 • bobki - odchody zająca
 • bokobrody - kępki dłuższych włosów czuciowych, wyrastające na policzkach rysia, żbika
 • breneka - potocznie o naboju i pocisku kulowym do broni śrutowej
 • brok - nazwa określająca drobny śrut
 • bródka - krótkie piórka u nasady ogona słonki, element ozdobny kapelusza myśliwskiego
 • bukowisko - okres godowy u łosi
 • bulgot - głos wydawany przez koguta cietrzewia podczas toków
 • burknięcie- odgłos podrywającego się z ziemi do lotu jarząbka
 • byk - nazwa samca jelenia, daniela, łosia lub żubra

- C -

      cewki - kończyny sarny

 • chłyst - młody samiec jelenia, odganiany przez byka do chmary łań
 • chmara - stado jeleni, danieli, łosi i żubrów
 • chyb - długa i gęsta szczecina na karku u dzika
 • chwost - ogon muflona lub pęk długich włosów na końcu ogona dzika
 • comber - część tuszy zająca i niektórych innych zwierząt łownych
 • czarna stopa - teren bez pokrywy śniegu
 • cieki - nogi kuraków, np. u kuropatwy

- D -

      darniak - rogacz o wybitnie słabych parostkach i małej tuszy

 • dryling - trójlufowa broń myśliwska o różnym układzie luf
 • dwudziestka - myśliwska broń śrutowa kaliber 20
 • dwunastka - myśliwska broń śrutowa kaliber 12

- E -

   ekspres - łamana, kulowa, dwulufowa broń myśliwska


- F -

    farba - krew zwierzyny

 • fajki - kły wyrastające ze szczęki dzika
 • fladry - sznury z zamocowanymi kawałkami czerwonego płótna używane do polowań na wilki

- G -

       gach - dorosły samiec zająca

 • gamrat - odyniec w okresie huczki
 • gawra - zimowe legowisko niedźwiedzia
 • ględzenie - głos wydawany przez łanię
 • grandle - szczątkowe kły w szczęce u jeleniowatych
 • grzęzy - wymiona samic łosia i jelenia
 • grzybek - kula z broni gwintowanej po rozgrzybkowaniu
 • guzik - zwykle pierwsze poroże kozła
 • guzikarz - młody kozioł o porożu w kształcie niskich stożków, guzików
 • gomółka - samiec okresowo nie posiadający poroża
 • gwizd - ryj dzika

- H -

      haki - poroże kozicy

 • huczka - okres godowy u dzików

- J -

      jasła - drabina na którą kładzie się karmę dla zwierzyny płowej

 • jaźwiec - borsuk
 • jucha - krew niedźwiedzia

- K -

     kaban - duży dzik

 • kantak - pazur na tylnym palcu ptaka drapieżnego
 • karmisko - miejsce stałego dokarmiania zwierzyny
 • kęsy - zęby u drapieżników
 • kicaj - zając, czasami królik
 • kiść - zakończenie ogona żubra
 • kita - ogon lisa
 • klapak - nielotna młoda lub nielotna dojrzała kaczka w okresie zmiany upierzenia
 • klapanie - pierwsza z czterech części pieśni tokowej głuszca
 • klępa - samica łosia, łosza
 • kniazienie - odgłos wydawany przez przerażonego zająca
 • kniejówka - broń myśliwska o dwóch lufach - kulowej i śrutowej
 • kobylarz - bardzo duży wilk
 • kocica - samica zająca
 • kocięta - młode zająca
 • komora - klatka piersiowa u zwierzyny
 • kopno - legowisko zająca w śniegu
 • kopyra - zając
 • korkowanie - trzecia z czterech części pieśni tokowej głuszca
 • korona - zwieńczenie poroża jelenia w formie minimum trzech odnóg
 • kot - samiec zająca
 • kotlina - zagłębienie wygrzebane w ziemi, legowisko zająca
 • koza - samica sarny
 • kozioł - samiec sarny
 • kraczajka - przenośna podpórka do broni (inna nazwa: pastorał)
 • krykucha - dzika kaczka wyhodowana w niewoli, wykorzystywana do wabienia kaczorów na wiosennych polowaniach w okresie godów
 • kucharka - pierwsza kaczka przybywająca na zloty
 • kulka - haczyk służący do patroszenia ptactwa
 • kulkowanie - patroszenie tuszki ptaka za pomocą kulki
 • kwadruplet - oddane cztery celne następujące po sobie strzały
 • kwiat - ogon zwierzyny płowej i borsuka
 • kwiatek - biała sierść na końcu ogona lisa

- L -

     lampy - oczy wilka

 • latarnia - głowa wilka
 • legawiec - wyżeł
 • licówka - łania przewodniczka
 • linia - szereg myśliwych na polowaniu zbiorowym
 • linijka - pojazd konny, służący do podwożenia myśliwych w trakcie polowania
 • lira - ogon cietrzewia
 • liszka - samica lisa
 • liściarkazebrane i zasuszone pędy drzew i krzewów, wykładane w zimie jako karma
 • lizawka - urządzenie łowieckie instalowane w terenie, służące do wykładania soli dla zwierzyny
 • locha - samica dzika
 • loftki - gruby śrut o średnicy powyżej 4,5 mm używany do polowania na wilki
 • loty - skrzydła ptaków
 • lustro, lusterko - jasna sierść na pośladkach u zwierzyny płowej, u nasady ogona, talerz

- Ł -

       łołok - luźna, obwisła skóra podgardla żubra.

 • łania - samica jelenia i daniela
 • łańka - młoda łania, nie prowadząca cielaka
 • łopaty - forma poroża łosia i daniela w postaci szerokich, spłaszczonych powierzchni zwieńczonych licznymi sękami
 • łopatacz - samiec łosia, o porożu w formie łopat (zobacz: badylarz)
 • łosza - samica łosia, klępa
 • łoszak - młody łoś
 • łowiec - stara nazwa myśliwego
 • łyżka - ucho zwierzyny płowej

- M -

   maiż - młody orzeł, jastrząb lub sokół którego zaczęto wprawiać do polowania

 • marczak - młody zając urodzony w marcu
 • medalion - trofeum w formie spreparowanej głowy z szyją zwierzęcia
 • michałek - młody zając urodzony jesienią (nazimek)
 • mięsiarz - nieetyczny myśliwy, kierujący się głównie chęcią pozyskania tuszy
 • mikot - wabik używany do wabienia kozłów
 • miot - kolejne z pędzeń na polowaniu zbiorowym
 • mykita - lis
 • myłkus - samiec zwierzyny płowej o zniekształconym, zdeformowanym porożu
 • mnich - samiec nie posiadający poroża

- N -

     nadoczniak - druga od czaszki odnoga w porożu jelenia

 • naganka - naganiacze uczestniczący w polowaniu, płoszący zwierzynę w kierunku myśliwych
 • narogi - jadalne narządy wewnętrzne u zwierzyny grubej
 • na kulawy sztych - na ukos z przodu
 • na sztych - na wprost z przodu, przodem
 • nazimek - młody zając urodzony jesienią (michałek)
 • nęcisko - miejsce wyłożenia przynęty dla zwierzyny łownej
 • niedolisek - młody lis

- O -

      oczniak - pierwsza od czaszki odnoga w porożu jelenia, daniela

 • odyniec - samiec dzika
 • omyk - ogon zająca
 • opierak - trzecia od czaszki odnoga w porożu jelenia
 • organista - młody byk, pierwszy rozpoczynający rykowisko
 • ostatni kęs - zielona część rośliny, którą wkłada się upolowanej zwierzynie roślinożernej do pyska

- Ó -

      ósmak - samiec z rodziny jeleniowatych o porożu z czterema odnogami na jednej z tyk.


- P -

    paśnik - drewniana konstrukcja służąca do dokarmiania zwierzyny grubej, szczególnie w okresie zimowym.

 • parkoty - okres godowy u zajęcy
 • parostki - poroże rogacza
 • patry - oczy zająca
 • perły - charakterystyczne wyrostki kostne na porożu u jeleniowatych
 • perukarz - kozioł o zdeformowanym porożu w formie narośli pokrytej scypułem
 • pędzel - kiść dłuższych włosów u nasady penisa jelenia, muflona, dzika
 • piastun - młody niedźwiedź, pozostający z matką do następnego roku
 • pielesz - gniazdo ptaka drapieżnego
 • pies - samiec lisa, borsuka, jenota
 • płowa zwierzyna - sarny, daniele, jelenie i łosie
 • podryw - sposób polowania, polegający na strzelaniu do ptactwa wypłaszanego przez samego strzelca
 • pokot - ogół upolowanej zwierzyny, ułożony na zakończenie polowania z zachowaniem myśliwskiej hierarchii gatunków
 • polano - ogon wilka
 • pole - określenie wieku psa myśliwskiego - rok pracy psa
 • ponowa - świeży śnieg
 • posoka - farba, krew zwierzyny grubej
 • posyp - paśnik dla kuropatw i bażantów formie daszku
 • przelatek - dzik w drugim roku życia
 • pudlarz - myśliwy, który podczas polowania grupowego oddał najwięcej chybionych strzałów

- R -

     rabiec - młody ptak łowczy, jeszcze pstrokaty; lub (z ros.), młody sokół lub jastrząb, nazwa od rabego koloru upierzenia

 • rapcie - racice dzika
 • rogacz - samiec sarny
 • rosochy - poroże łosia w formie łopat
 • rozłoga - rozstaw poroża zwierzyny płowej
 • róże - pierścienie kostne u nasady poroża zwierzyny płowej
 • rudel - stadko, stado saren
 • rykowisko - okres, miejsce godów jeleni

- S -

    sadyba - koliba, kwatera myśliwska

 • samura - stara samica dzika żyjąca samotnie
 • scypuł - owłosiony, ukrwiony naskórek pokrywający formujące się poroże
 • selekt - zwierzę kwalifikujące do odstrzału selekcyjnego, np. z powodu słabych cech dziedzicznych
 • sęki - rogowe palczaste odrosty na łopatach daniela
 • siadło - drzewo, na którym zasiadł na noc głuszec
 • siuta - samica sarny
 • skoki - nogi zająca
 • słuchy - uszy zająca
 • snopówka - karma dla zwierzyny w postaci niemłóconych snopków owsa lub zboża
 • stawka - noga lisa i borsuka
 • strzelba - śrutowa broń myśliwska
 • strzyże - włosy u nasady nosa zająca
 • suknia - sierść zwierzyny płowej i dzika
 • szable - kły dzika wyrastające z żuchwy
 • szarak - zając
 • szczwacz - osoba układająca charty i ogary
 • szczwać - polować z chartami
 • szesnastka - myśliwska broń śrutowa kaliber 16
 • szlifowanie - czwarta ostatnia część pieśni godowej głuszca
 • szóstak - samiec z rodziny jeleniowatych o porożu z dwiema odnogami na obu rogach
 • szpicak - samiec z rodziny jeleniowatych w pierwszym porożu bez odnóg
 • szydlarz - samiec z rodziny jeleniowatych w drugim porożu bez odnóg
 • sztucer - myśliwska broń kulowa z gwintowaną lufą

- Ś -

     ścinka - fragmenty sierści, odcięte od tuszy przez pocisk.

 • ślepia - oczy drapieżników
 • ślimy - rogi muflona
 • świece - oczy żubra, zwierzyny płowej, kozicy, muflona i dzika

- T -

      tabakiera - zakończenie gwizdu, nos u dzika

 • troki - rodzaj wielorzemykowych pęt, zazwyczaj skórzanych lub sznurkowych, służących do noszenia upolowanego ptactwa.
 • trzeszcze - oczy zająca
 • turzyca - sierść zająca i królika
 • tusza - ciało upolowanej zwierzyny grubej
 • tuszka - ciało upolowanej zwierzyny drobnej
 • tyka lub tyczka - jedna z dwóch głównych część poroża (wieńca) jelenia, z której wyrastają odnogi

- U -

      ubić - trafić, upolować

 • unosić - przyzwyczaić ptaka łowczego do przebywania na ręce sokolnika

- V -

    varmint - rodzaj sztucera z nieco cięższą, masywniejszą lufą, bez muszki i szczerbinki.


- W -

     wachlarz - ogon koguta głuszca

 • wadera - samica wilka
 • wiatr - węch u psa myśliwskiego
  • dolny wiatr - charakterystyczny sposób pracy psa myśliwskiego, z głową przy ziemi
  • górny wiatr - sposób pracy psa myśliwskiego, z głową uniesioną
 • warchlak - młody dziczek w pierwszym roku życia
 • wataha - stado dzików lub wilków
 • wieniec - poroże jelenia
 • wietrznik - nos psa i zwierząt drapieżnych
 • widłak - samiec z rodziny jeleniowatych o porożu z jedną odnogą na obu rogach
 • wnyk - pętla do łapania zwierzyny, zastawiana przez kłusownika
 • wycinek - dzik samiec w trzecim - czwartym roku życia
 • wykot - narodziny młodych u królika, zająca, sarny, kozicy i muflona
 • wyprzedzenie - zakład jaki daje się celując i strzelając do poruszającego się zwierzęcia

- Z -

      zabawca - pies gończy, który nie mogąc odnaleźć tropu, głosi w jednym miejscu

 • zbuchtowana ziemia - kawałek ziemi, z którego została zdarta darń przez dziki
 • zestrzał - miejsce, w którym stało zwierzę w chwili przyjęcia kuli.
 • zierniki - oczy ptaków
 • złom - gałązka z drzewa iglastego wsadzana do pyska zwierząt ułożonych w pokocie

- Ż -

     żmurek - lis o kasztanowym kolorze futra

Wersja do druku