RSS

 Poniższa mapa przedstawia trzy  obwody łowieckie należące do Wojskowego Koła Łowieckiego "Granica Gołdap"   

(poniższe obrazy zostały przygotowane przez kol. A.Nierwińskiego)

Obwód nr 5 biegnie wzdłóż granicy Gołdap-Kaliningrad następnie miejscowość Wiłkajcie -Mażucie -Jagoczany- Rogale- Jany- Skocze- Kośmidry- Gołdap. Gospodarzem na tym obwodzie łowieckim jest kol. Marek Zajaczkowski. W obwodzie tym przeważają kompleksy leśne zawierające wiele skupisk drzew liściastych jak i iglastych, zaś większość obszarów polnych uprawiana jest przez rolników zasiewami w postaci kukurydzy ,przenicy, żyta , owsa, i wielu innych upraw. W obwodzie nr 5 prowadzona jest gospodarka łowiecka i poletka uprawowe.  

 

Obwód nr 29 biegnie wzdłóż drogi K65-Górne-Marlinowo -Czarne-Pluszkiejmy-Galwiecie-Gołdap. Gospodarzem na tym obwodzie jest kol. Stanisław Kwiatkowski.  W tym obodzie przeważają kompleksy polne wokół których występuje wiele skupisk drzew liściastych i iglastych, występuje również wiele akwenów wodnych i rozlewisk. W obwodzie tym prowadzona jest gospodarka łowiecka i poletka uprawowe. Wiele pól jest zasiewanych przez rolników zbożami jak również kukurydzą.

 

"Obwód nr 28 biegnie wzdłóż granic państwa gołdap-Kaliningrad następnie Gołdap -Rogajny-Dubeninki-Stańczyki-Przerośl-Rakówek-Cisówek-jez.Czarne. Gospodarzem obwodu jest kol. Misiukanis. Obwód ten zawiera  leśne drzew liściastych jak i iglastych w skład tego obwodu wchodzi również wiele akwenów wodnych i jezior. Również i na tym obwodzie prowdzona jest gospodarka łowiecka i poletka uprawowe.

Wersja do druku Generuj PDF