Witamy

    

Ponadto zaleca się:

- uszanować cisze w lesie, nie płoszyć zwierząt,

- nie wyprowadzac zwierząt na tereny nie zabudowane,

- nie niszczyć i nie podnosić szczepionek,

-w przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionka    poinformować lekarza wererynarii,

- w przypadku dostania się  szczepionki  na uszkodzoną skórę,oczy jamę ustna czy nos, należy miejsca te przemyc wodą z mydłem, a następnie  skontaktować sie z lekarzem,

-- szczepionki są w kolorze szarym o krztałcie ściętych stożków  i posiadaja wymiary 3,9 x3,5 x 1,5cm--

 

          MYŚLIWI DZIECIOM I PRZYRODZIE

 

W październikowym numerze "Brać Łowiecka" w dziale "wieści z pól i kniei " ukaże się artykuł opisany przez kol. Andrzeja Nierwińskiego poświęcony wiacie edukacyjnej wybudowanej w ramach  realizowanego projektu "Myśliwi dzieciom i przyrodzie"  

 

  "TWOJE ZDJĘCIE W KALENDARZU"

                 

ZBIORÓWECZKI NA PTACTWO

   Koledzy i koleżanki myśliwi z uwagi na zbliżające się polowania zbiorowe na ptactwo apelujemy o zachowania zasad bezpieczeństwa, zarówno w posługiwaniu sie bronią jak i samego oddawania    strzałów co uregulowne jest szczegółowo w RMŚ z dnia 22 marca 2005r. ( regulamin polowań).

*  jedne z ważniejszych zasad :

.."wolno strzelac do ptactwa w locie w kierunku naganki lub w kierunku innych mysliwych, jezeli strzał oddaje się w górę pod katem nie mniejszym niz 60', a na linii strzału nie ma gałęzi lub innych przeszkód"

..."prowadzacy polownie jest odpowiedzialny za jego przeprowadzenie zgodnie z przepisami oraz w warunkach zapewniajacych bezpieczenstwo uczestnikom i otoczeniu"

..."podczas polowania zbiorowego jego uczestnicy są obowiązani podporządkować się poleceniom prowadzącego polowanie"

 

 

 

Aktualności

Galeria użytkowników

23.08.2016

koledzy, koleżanki i sympatycy łowiectwa oraz fotografii  przypominamy, iż została utworzona nowa zakładka pn." GALERIA UŻYTKOWNIKÓW" w zwiazku z tym możliwe jest przesyłanie zdjęc wraz z krótkim opisem na e-mail   wkl.granica.goldap@o2.pl . Po uprzednim ich sprawdzeniu i wygenerowaniu zdjęcia zostaną dodane do zakładki pozdrawiamy.

Regulacja populacji osobniczej bobra

23.08.2016

19 lipca 2016r. zawarte zostało porozumienie z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w związku z ograniczeniem (zmniejszeniem) liczebności bobra europejskiego przez członków PZŁ na terenach szczególnie nasilonych szkodami.

 

 

 

ZBIORÓWECZKI NA KACZKI

12.08.2016
Kol. myśliwi oraz zaproszeni goście Zarząd WKŁ Granica Gołdap informuje iż polowania zbiorowe na kaczki odbędą się w następujących terminach: 04.09.2016 10.09.2016 17.09.2016 Wyjazd na polowanie własnym środkiem transportu, zbiórka o godz. 07:00 na placu w Gołdapi przy Urzędzie . DARZ BÓR

Fundusz Odszkodowawczy

18.07.2016

Przegłosowany i ostateczny zatwierdzony zapis Ustawy  z dnia 22.06.2016r.  dostepny w zakładce "Akty prawne"

LEGITYMACJA i PROTOKÓŁ CZYNNOŚCI GOSPODARCZYCH

07.05.2016

Kol. Myśliwi "WKŁ Granica Gołdap"  przypominamy o skaładaniu wniosków wraz ze zdjęciem do kol. Jana Fiszera w celu wydania nowych wzorów legitymacji.

Przypominamy również o każdorazowym sporządzaniu i przekazywaniu dla gospodarzy obwodów łowieckich nr 5/SU, 29/SU, 28/SU protokołu z czynności gospodarczych z wykonanych prac.

                                                                                                                DARZ BÓR