Witamy

 

    

Ponadto zaleca się:

- uszanować cisze w lesie, nie płoszyć zwierząt,

- nie wyprowadzac zwierząt na tereny nie zabudowane,

- nie niszczyć i nie podnosić szczepionek,

-w przypadku kontaktu zwierząt domowych ze szczepionka    poinformować lekarza wererynarii,

- w przypadku dostania się  szczepionki  na uszkodzoną skórę,oczy jamę ustna czy nos, należy miejsca te przemyc wodą z mydłem, a następnie  skontaktować sie z lekarzem,

-- szczepionki są w kolorze szarym o krztałcie ściętych stożków  i posiadaja wymiary 3,9 x3,5 x 1,5cm--

 

   Sezon polowań zbiorowych "KŁ LAS w Gołdapi" rozpoczęty - kol. Paweł Milewski wraz z kol. Emilem Skrzypkowskim przeprowadzili odprawę jak również przypomnieli podstawowe zasady wykonywania polowania zbiorowego wynikajacego z regulaminu polowań. W polowaniu, które odbyło się w obwodzie łowieckim nr 30 uczestniczyli zaproszeni goście ościennych kół łowieckich oraz podkładacze z psami.  

 

 

 Zarząd "WKŁ Granica Gołdap" przypomina, iż pierwsze z zaplanowanych polowań zbiorowych odbędzie sie 23 października 2016r. na terenie obwodu łowieckiego nr 5 i prowadzone bedzie przez kol. M.Zajączkowskiego i              kol. E.Malinowskiego. 

(szczegółowy plan polowań dostepny w zakładce "polowania zbiorowe.....")

                                                                                              Darz Bór

 

          MYŚLIWI DZIECIOM I PRZYRODZIE

 

W październikowym numerze "Brać Łowiecka" w dziale "wieści z pól i kniei " ukaże się artykuł opisany przez kol. Andrzeja Nierwińskiego poświęcony wiacie edukacyjnej wybudowanej w ramach  realizowanego projektu "Myśliwi dzieciom i przyrodzie"  

 

  "TWOJE ZDJĘCIE W KALENDARZU"

             

                 "Królowie polowań na ptactwo"

 

 

 Koledzy i koleżanki myśliwi z uwagi na zbliżające się polowania zbiorowe  apelujemy o zachowania zasad bezpieczeństwa, zarówno w posługiwaniu sie bronią jak i samego oddawania  strzałów co uregulowne jest szczegółowo w RMŚ z dnia 22 marca 2005r. ( regulamin polowań).

*  jedne z ważniejszych zasad :

 

*..."strzał kulą do zwierzyny znajdującej sie poza miotem jest dopuszczalny na odlgłość nie większą niż 100m"...

*..."nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości mniejszej niż 150m w terenie otwartym i w odległości mniejszej 100m w terenie leśnym"...

 

 

*..." oddanie strzału może nastąpić jedynie z pozycji stojącej

 

 

*..." po zajęciu stanowiska myśliwy jest obowiazany przyjąć pozycję stojącą lub siedzącą"...

*..."nie wolno zajmować stanowiska w wykopach, rowach lub zagłębieniach terenowych"...

 

 

* .."nie wolno strzelać wzdłuż linii myśliwych, za strzał wzdłuż lini myśliwych uważa się strzał przy którym,pocisk kulowy lub skrajne śruty przechodzą lub w przedłużeniu przeszłyby w odległości mniejszej niż 10m od stanowiska sąsiada"...

 

ZO PZŁ w Suwałkach informuje, że zgodnie z uchwałą 23/2016 NRŁ z dnia 19.09.2016r. składka członkowska na PZŁ za rok 2017 wynosi 357 zł normalna, zaś ulgowa 197zł. W ramach tej składki zawarte jest ubezpieczenie OC i NW, które wynosi 37zł. Składkę wpłacamy do kol. Jana Fiszera skarbnika koła.       

                                       DARZ BÓR

 

Aktualności

}} OPIS TU {{

05.10.2016

Myśliwi będą karani za odmowe zastrzelenia zwierzęcia chronionego....

Oficjalne stanowisko PZŁ w sprawie ustawy.....

Galeria użytkowników

23.08.2016

koledzy, koleżanki i sympatycy łowiectwa oraz fotografii  przypominamy, iż została utworzona nowa zakładka pn." GALERIA UŻYTKOWNIKÓW" w zwiazku z tym możliwe jest przesyłanie zdjęc wraz z krótkim opisem na e-mail   wkl.granica.goldap@o2.pl . Po uprzednim ich sprawdzeniu i wygenerowaniu zdjęcia zostaną dodane do zakładki pozdrawiamy.

Regulacja populacji osobniczej bobra

23.08.2016

19 lipca 2016r. zawarte zostało porozumienie z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w związku z ograniczeniem (zmniejszeniem) liczebności bobra europejskiego przez członków PZŁ na terenach szczególnie nasilonych szkodami.

 

 

 

ZBIORÓWECZKI NA KACZKI

12.08.2016
Kol. myśliwi oraz zaproszeni goście Zarząd WKŁ Granica Gołdap informuje iż polowania zbiorowe na kaczki odbędą się w następujących terminach: 04.09.2016 10.09.2016 17.09.2016 Wyjazd na polowanie własnym środkiem transportu, zbiórka o godz. 07:00 na placu w Gołdapi przy Urzędzie . DARZ BÓR

Fundusz Odszkodowawczy

18.07.2016

Przegłosowany i ostateczny zatwierdzony zapis Ustawy  z dnia 22.06.2016r.  dostepny w zakładce "Akty prawne"