Witamy

Aktualności

Zbiorówka 18.10.2015r.

30.09.2015

Kol. myśliwi w dniu 18.10.2015r. na terenie obwodów łowieckich nr 5, 29, 28 odbedzie sie pierwsze polownie zbiorowe (komercyjne-dewizowe), którego prowadzacymi bedą gospodarze obwodów zaś w nagance bedą brać udział tylko wyznaczeni myśliwi wraz z psami.  Plan polowań zbiorowych na sezon 2015/2016r. dostepny jest na naszej stronie w zakładce "polownia zbiorowe WKŁ Granica Gołdap'".      Darz Bór

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2005 r.

30.09.2015

Koledzy myśliwi przypominamy :  cyt.. " Rozdział 4  §  23 ust. 4  W miejscu wskazanym w książce ewidencji jako miejsce wykonywania polowania nie może w tym samym czasie, bez zgody myśliwego wykonującego polowanie w tym miejscu, polować inny myśliwy." Darz Bór

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 28 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 12 maja 2003 r.

30.09.2015

Kol. myśliwi w zwiazku z nasilajacymi sie przypadkami nie zgłaszania pobytu na polowaniu indywidualnym w strefie nadgranicznej do własciwego miejscowo Komendanta Placówki Straży Granicznej przypominamy, iż w chwili ujawnienia takiego przypadku przez funkcjonariuszy policji / straży granicznejbądź innych osób np. rolników i złożeniu przez nich stosownego zawiadominia o popełnionym wykroczeniu zastanie taka osoba ukarana karą grzywny w wysokości  do 500 złotych co reguluje poniższe Rozporzadzenie. Darz Bór

http://kola.lowiecki.pl/olsztyn/daniel/granica.htm

Zbiorówki- bezpieczeństwo...

28.09.2015

Koledzy myśliwi z uwagi na okres polowań zbiorowych przypominamy o zasadach bezpieczenstwa na polowaniu jak również o właściwym posługiwaniu sie bronią w myśl ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 23 marca 2005 r.w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz (Dz. U. Nr 61, poz. 548 oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1250)

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r.

Nr 42, poz. 372, z późn. zm.2). Darz Bór