Witamy

Aktualności

WALNE ZGROMADZENIE

08.04.2014

Koledzy myśliwi i kandydaci  Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 161 " Granica" w Gołdapi zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Koła w dniu 26.04.2014r. o godz. 15:00, które  odbedzie się  w restauracji "Matrioszka'"przy ul. Partyzantów  w Gołdapi.  

                                                                                                                                  (plan obrad)   --⇒

60 lat "WKŁ Granica Gołdap"

07.03.2014

1 marca 2014 r. odbyła się uroczystość obchodów 60 rocznicy powstania Wojskowego Koła Łowieckiego nr 161 „Granica" w Gołdapi. Podczas balu wyłoniono króla sezonu polowań zbiorowych 2013/2014 r., którym został kol. Jan Fiszer zaś tytuł wicekróla przypadł dla kol. Andrzeja Misiukanis. W trakcie trwania uroczystości wręczono  30 medali okolicznościowych z okazji    60-lecia koła. Otrzymali je honorowi goście balu, rolnicy, a także starosta Andrzej Ciołek i burmistrz Marek Miros. Prezesa kol. Andrzeja Kuśtowskiego za działalność na rzecz koła wyróżniono odznaczeniem łowieckim w postaci kordelasa (noża myśliwskiego). Brązowe Medale za zasługi łowieckie otrzymali kol.Wojciech Napierski oraz kol.Andrzej Misiukanis. Starosta gołdapski Andrzej Ciołek docenił zasługi łowieckie i działania myśliwych promujących nasz powiat, odznaczając medalem  za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego kol. Andrzeja Kuśtowskiego, kol. Andrzeja Kowalewskiego oraz kol. Stanisława Kozłowskiego. Kunszt muzyki myśliwskiej zaprezentował "Zespół Muzyki Myśliwskiej Hubertus" ze Sztumu pod kierownictwem Michała Wojtyły.

Ocena selekcyjna zwierzyny płowej pozyskanej w sezonie łowieckim 2013/2014r.

12.02.2014

W związku z planowaną wyceną trofeów łowieckich w dniu 19.03.2014r. proszę kolegów selekcjonerów o przygotowanie wieńców jeleni byków i parostków sarn rogaczy pozyskanych w  sezonie 2013/2014r. do zdania dla łowczego koła Stanisława Pastuszki. Zdawane trofea musza posiadać kartki z opisem. Trofea bedą przyjmowane w sali myśliwskiej w dniach 22.02.2014r. , 01.03.2014r. o godz 10:00 oraz w dniu 07.03.2014r. o godz. 16:00. Prosze kolegów o terminowe zdawanie trofeum. Darz Bór

Zakaz pozyskiwania tusz dzików !!!

03.02.2014

Kol. myśliwi z dniem dzisiejszym tj. 03.02.2014r. został wprowadzony zakaz pozyskiwania dzików ze wzgledu na brak chłodni przeznaczonych do przechowywania tusz dzików i patrochów wraz z narogami. Pozyskanie tusz dzików będzie wznowione z chwilą zabezpieczenia koła w chłodnie. Na pozostałą zwierzynę łowną zgodnie z planem polujemy bez zmian. Proszę kolegów myśliwych o przestrzeganie powyższego zakazu. (Zarząd koła)

Pozyskanie dzików !!!

01.02.2014

Kol. myśliwi od dnia dzisiejszego tj. 01.02.2014r. po strzeleniu każdej sztuki dzika należy od razu pobrać krew do pojemnika i zdać do Powiatowego Inspektoratu  Weterynarii w Gołdapi jednocześnie powiadamiając opisaną placówkę weterynarii o pozyskaniu tuszy dzika pod nr tel. 087 615-49-26.  Wszystkie tusze strzelonych dzików  wraz z patrochami zdajemy do chłodni u kol. Andrzeja Kuśtowskiego. Zdając tuszę dzika wraz z patrochami należy je podpisać, żeby nie doszło do zamiany. Nastepnie lekarz weterynwrii  pobierze stosowne próbki mięsa i wyśle je do Instytutu w Puławach do dalszych badań.  Po negatywnym wyniku badania myśliwy może wzjąć strzeloną tuszę dzika na użytek własny.  Opisane procedury spowodowane sa nasilajacym sie pomorem.  (Zarzad koła)