DARZ BÓR

 

 

                                                                  

Aktualności

Szkolenie dla kandydatów na selekcjonerów -->TU

26.03.2018

 Zarząd Okręgowy w Suwałkach informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2018r. o godz. 15:15 w siedzibie tut. Zarządu Okręgowego rozpocznie się szkolenie dla kandydatów na selekcjonera zwierzyny płowej . Uprzejmie prosimy o zgłoszenie kandydatów z Koła do dnia 12 kwietnia 2018r.

...komunikat...

11.03.2018
Koledzy myśliwi(selekcjonerzy) "WKŁ Granica Gołdap" Zarząd Koła informuje o zdaniu i przedstawieniu pozyskanych w sezonie 2017/2018 trofeów saren kozłów i jeleni byków do sali myśliwskiej w czwartek(15.03.2018) o godz. 17:00 w celu ich opisania i przygotowania do przedstawienia na wycenę w Polskim Związku Łowieckim w Suwałkach. DARZ BÓR

Ocena selekcyjna trofeów łowieckich

26.02.2018

Koledzy i koleżanki myśliwi  w miesiącu  marcu 2018r.  odbędzie się komisyjna ocena selekcyjna jeleniowatych- samców zwiarzyny pozyskanej w minionym sezonie 2017 / 2018. Ocena prawidłowści pozyskanych trofeów odbędzie się 28 marca 2018r. o godz. 12:00  dla "KŁ Las" i "WKŁ Granica Gołdap" w Zarządzie Okręgowym w Suwałkach przy ul. 1-go maja 25.

SZKOLENIEWETERYNARYJNE

31.01.2018

Koledzy myśliwi Zarząd Koła Granica informuje, iż w dniu 6.02.2018r. o godz.16:00 w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Gołdap odbędzie się szkolenie weterynaryjne przeprowadzone przez przedstawiciela ZOPZŁ w Suwałkach(z Koła Knieja)dla 29 członków naszego Koła plus części myśliwych z Koła "Las" oraz Nadleśnictwa Gołdap związane z uzyskaniem zaświadczenia dot. uprawnień do dokonywania oględzin tuszy odstrzelonej zwierzyny łownej wprowadzonej do obrotu,bądź skierowanej do badań DDE w ramach ASF w tym opieczętowania dokumentów numeryczną pieczątką uzyskaną po szkoleniu ( KOSZT 120zl. DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA)

                                                                                                    DARZ BÓR

SZKOLENIE

17.01.2018
Koledzy myśliwi WKŁ Granica Gołdap szkolenie w kwestii uzyskania pieczątek odbędzie się w pierwszej połowie lutego 2018r. Bliższych informacji udziela kol. Józef Kiszkorno